ข้ามการนำทางลิงก์

ประมาณอัตราค่าซ่อมแซม

วิธีค้นหาอุปกรณ์หมายเลขผลิตภัณฑ์? นโยบายการรับประกันของเรา

หน้านี้แสดงอัตราการซ่อมแซมโดยประมาณสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่การบินและที่ไม่ใช่ทางทะเลเท่านั้น สำหรับบริการซ่อมทางทะเลและทางอากาศโปรดดูคำรับประกันที่เกี่ยวข้อง

หากอุปกรณ์ของคุณเคยได้รับการซ่อมแซมและเปลี่ยนมาก่อน กรุณาติดต่อGarmin ประเทศไทยที่เบอร์โทรศัพท์ 1800-200-206 หรืออีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบสถานะการรับประกันสินค้า